Ptáci – Veslonozí


ZPĚT DO PTÁCI


Veslonozí (Pelecaniformes) je řád vodních ptáků, kteří mají, jak jejich název napovídá, charakteristicky uzpůsobenou nohu k veslování. Všechny prsty jsou otočeny dopředu a spojeny plovací blánou. Všichni zástupci se živí rybami. Podle způsobu lovu se liší stavba zobáku a míra pneumatizace těla (množství dutých kostí a velikost vzdušných vaků). Většinou hnízdí v koloniích na skalnatých, nebo i plochých pobřežích, ostrovech, na stromech a v rákosinách.
V moderním pojetí je do řádu řazeno celkem 170 druhů, řazených do devíti skupin; tři z nich je možné zastihnout i v Česku (hnízdí tu však pouze kormorán velký).


Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Volavka bílá (Ardea alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)