Ptáci – Srostloprstí


ZPĚT DO PTÁCI


Srostloprstí (Coraciiformes) je řád ptáků, jehož příslušníci se od ostatních ptáků odlišují srůstem dvou prostředních prstů na noze (tzv. syndaktilní noha). Vyznačují se duhovou barevností. Hnízdí většinou v dutinách nebo norách. V Česku žijí 3 zástupci – ledňáček říční, vlha pestrá a mandelík hajní. Na Madagaskaru žijí kuroli a kurolci. Novosvětskými skupinami jsou todiovití (endemitská skupina Velkých Antil) a momotovití.
Tradičně byly ke srostloprstým ještě řazené čeledě dnes vyčleňované do zvláštního, ale stále velmi blízce příbuzného řádu zoborožci (Bucerotiformes). Taktéž kurol patrně do řádu nepatří.


Dudek chocholatý (Upupa epops)
Vlha pestrá (Merops apiaster)
Mandelík hajní (Coracias garrulus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)