Ptáci – Šplhavci


ZPĚT DO PTÁCI


Šplhavci mají obvykle nápadný zobák: ten však může nabývat různých forem zejména v závislosti na typu přijímané potravy. Zatímco datlovití mají zobák obvykle dlouhý a ostrý, protože jim slouží k tesání do dřeva, vousákovití se živí živočišnou potravou a mají tak spíše tlustý zobák. Tukani mají notoricky známý velký zobák, určený k získávání plodů a manipulaci s nimi.[1]
Ti šplhavci, kteří se živí hmyzem, mají dlouhý jazyk s malými háčky. Prsty jsou u některých známých druhů přizpůsobené ke šplhání po svislých kmenech. Dva prsty v tom případě směřují dopředu a dva dozadu. Jejich silný a pružný ocas jim poskytuje oporu při šplhání a tlumí údery zobáku.


Brhlík lesní (Sitta europaea)
Datel černý (Dryocopus martius)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)