Ptáci – Měkkozobí


ZPĚT DO PTÁCI


Měkkozobí (Columbiformes) jsou skupinou středně velkých ptáků, které spojuje stavba zobáku, jež je tvrdý pouze na špičce a jehož báze je kryta ozobím. Živí se semeny a suchými i dužnatými plody rostlin. Pijí sáním. Mláďata jsou krmivá, rodiče je krmí potravou z volete, které má dva postranní vaky. Můžou mít pouze dvě mláďata. Smutně proslulým zástupcem je dronte mauricijský (Raphus cuculatus), který se hojně vyskytoval na ostrově Mauricius, byl však již v 17. století vyhuben. Podobně byl začátkem 20. století vyhuben dříve velmi početný holub stěhovavý (Ectopistes migratorius). Holubovití jsou původně skalní ptáci, později stromovití. S oblibou však sídlí v blízkosti lidských sídlišť.


Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub domácí (Columba livia f. domestica)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)