Ptáci – Krkavcovití


ZPĚT DO PTÁCI


Krkavcovití (Corvidae) jsou největší čeledí řádu pěvců. Patří mezi všežravce, hnízdí na stromech, skalách nebo ve skalních dutinách. V Česku se vyskytujícími známými druhy jsou například vrána černá a vrána šedá, havran polní, krkavec velký, kavka obecná, sojka obecná, straka obecná, ořešník kropenatý.
Popsáno je více než 120 druhů ve 25 rodech. Původní předek žil pravděpodobně počátkem třetihor v oblasti dnešní Austrálie. Dnes tato čeleď osidluje téměř celý svět s výjimkou Antarktidy a nejsevernější části Arktidy. Všichni krkavcovití jsou velmi inteligentní ptáci s vysokou přizpůsobivostí. Jsou to jedni z mála ptáků, které lze běžně sledovat při hře.


Havran polní (Corvus frugilegus L.)
Krkavec velký (Corvus corax L.)
Sojka obecná (Garrulus glandarius L.)
Straka obecná (Pica pica L.)
Vrána obecná černá (Corvus corone corone L.)
Vrána obecná šedá (Corvus corone cornix L.)