Ptáci – Brodiví


ZPĚT DO PTÁCI


Brodiví (Ciconiiformes) je řád ptáků. Brodiví ptáci žijí na okrajích vodních toků. Neplavou, brodí se v mělčinách, a proto mají dlouhé tenké nohy a kolem prstů úzké blanité lemy proti propadání do bláta. Živí se lovem drobných živočichů nejen plovoucích ve vodě. Převážnou část jejich kořisti tvoří ryby, obojživelníci, drobní savci, plazi a jiní ptáci.


Čáp černý (Ciconia nigra)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)