Potápka černokrká


Potápka černokrká je středně velký druh potápky s délkou těla od 28 do 34 cm. Rozpětí křídel je 56 cm a hmotnost se pohybuje mezi 250 a 400 g v závislosti na typu potravy a jejím množství.

Potápka černokrká je jen o málo větší než její příbuzná potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Ve svatebním šatu je typická širokým chomáčem žlutých pírek za okem. Od podobné potápky žlutorohé (Podiceps auritus) se liší štíhlým, na konci nahoru zahnutým zobákem a v prostém šatu méně kontrastní černobílou kresbou hlavy a nápadným bělavým výběžkem jdoucím nahoru po stranách šíje. Pohlaví se zbarvením neliší.

V ČR hnízdí převážně v rybničnatých oblastech po celém území, přibližně do 650 m n. m. Přílet na hnízdiště vrcholí v dubnu, odlet v srpnu až září. Záznamy o přezimování jsou vzácné a v některých případech jistě pramení ze záměny s podobnou potápkou žlutorohou.

Maximální početnosti v ČR dosahovala v 60. až 70. letech 20. století, kdy byla zároveň naší nejhojnější potápkou. Od 80. let se začaly její stavy prudce snižovat a postupně vymizela z většiny obsazených lokalit. V letech 1985–1989 byla celková populace odhadnuta na 2500–5000 párů a v roce 2000 již na pouhých 400–800 párů. Příčiny tak rozsáhlého úbytku nejsou přesně známy, ale za nejpravděpodobnější bývají označovány degradace hnízdních stanovišť a negativní změny na zimovištích.

Hnízdí většinou v koloniích (čítajících i několik stovek párů), často spolu s racky chechtavými (Larus ridibundus) nebo rybáky černými (Chlidonias niger). Hnízdo je plovoucí plošina z rostlinného materiálu postavená někdy i daleko od břehu. Snůška čítá 3–5 (7) bílých vajec o rozměrech 43,7 x 30,0 mm. Inkubace trvá 20–21 dní, sedí oba ptáci. Mláďata opouštějí hnízdo krátce po vylíhnutí a prvních několik dnů se vozí na hřbetech rodičů.

(Zdroj: Wikipedia)


 

Jiří Š.
Latest posts by Jiří Š. (see all)