Kulík říční


Kulík říční (Charadrius dubius) je malý druh bahňáka z čeledi kulíkovitých (Charadriidae). Dorůstá 14–17 cm, v rozpětí křídel měří 42–48 cm a váží 25-55 g. Dospělí ptáci mají hnědý hřbet a temeno, tmavé letky, světlou spodinu těla a černý pruh na krku a na čele. Výrazný je též žlutý kroužek kolem tmavého oka. Končetiny má růžovo-hnědé a krátký zobák černý. Obě pohlaví se zbarvením nijak neliší, mladí ptáci jsou pak celkově světlejší s vpředu přerušeným pruhem na krku.

V porovnáním s velmi podobným kulíkem písečným (Charadrius hiaticula) je kulík říční o něco menší a štíhlejší. Kulík písečný se dále liší také převážně oranžovým zobákem a výrazným bílým pruhem na křídlech patrným v letu.

Na zemi rychle cupitá, náhle se zastavuje. Let je rychlý, přímý. Během hnízdění je teritoriální, při tazích, které podniká v noci, se však často zdržuje v menších hejnech. Živí se především červy, pavouky, hmyzem, jeho larvami a měkkýši. Kořist často sbírá i z vodní hladiny.

Hnízdí 1× až 2× ročně od dubna do srpna. Hnízdo je jednoduchý důlek v zemi na otevřeném terénu, případně v nízké vegetaci, vždy nedaleko vody. Během námluv samec hloubí hnízd víc, z nichž si pak samice sama jedno vybírá. V jedné snůšce jsou nejčastěji 4 29,8 x 22,2 mm velká vejce. Jejich zbarvení, které bývá bílé až šedé s drobným tmavým skvrněním, má maskovací účel. Inkubace trvá 24-25 dnů a podílí se na ní oba rodiče. V případě, že se mláďata cítí ohrožena, se tisknou k zemi a spoléhají tak na své ochranné zbarvení. Při jejich ohrožení také často předstírá jeden z rodičů zranění křídla a snaží se tak predátora odlákat do bezpečné vzdálenosti.

Ve volné přírodě se dožívá průměrně 4 let.


 

Jiří Š.
Latest posts by Jiří Š. (see all)