Nejnovější pozorování

Brkoslav severní


Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) je zpěvný pták velký jako špaček obecný.
Brkoslavové nepatří mezi běžné ptáky české přírody – objevují se u nás jen jako zimní hosté a ještě jen v některých letech. Když už se však objeví, nejspíše je nepřehlédnete. Ze severské tajgy a smíšených lesů, kde hnízdí, k nám totiž putují totiž ve velikých, často až tisícihlavých hejnech, která se slétají hodovat na jeřabinách a dalších bobulích. Nevyhýbají se ani městům a jsou velmi důvěřiví, takže je v této době můžete pozorovat i v městských parcích, a to ze značné blízkosti. Hnízdo z trávy a lišejníků si brkoslavové staví na stromě. Na vejcích sice sedí jen samice, ale mláďata krmí oba rodiče. V té době si zpestřují jídelníček i hmyzem.

(Zdroj: Wikipedia)


Jiří Š.
Latest posts by Jiří Š. (see all)