Blog

Rybník Kalý, 6.2.2020

 

I přes návštěvy lokalit neprobádaných či doposud nenavštívených neopomínáme zavítat i na lokality “klasické” či oblíbené. Mezi ně patří i oblast Hostivických rybníků, kde nejraději navštěvuji jedno místo u rybníka Kalý. Úspěšnost poslední návštěvy můžete posoudit v následujícím příspěvku.


Datum: 06.02.2020
Místo: rybník Kalý, jeho okolí, Hostivice
Lokalita: Mokřad, smíšený les, rybník
Počasí: Zataženo, oblačno, mírný vítr

Hostivické rybníky
Hostivické rybníky jsou přírodní památka nacházející se za západním okrajem Prahy, přibližně 4 km od Zličína, v katastrech obcí Hostivice, Břve a Litovice. Toto maloplošné chráněné území bylo zřízeno 14. října 1996 Okresním úřadem Praha-západ k ochraně přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, která zahrnuje rybníky Břevský, Kalý a Litovický. Na přiléhající mokřady a lesy jsou vázány vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Za vlády Rudolfa II. sloužila oblast rybníků jako zdroj užitkové vody pro Pražský hrad.
Tato lokalita je díky střídání vodních ploch s lesem a rákosinami velmi atraktivní pro ptactvo. Vyskytuje se zde zhruba 30 zvláště chráněných druhů. Pravidelně zde hnízdí potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka černokrká (Podiceps nigricollis) a potápka malá (Podiceps ruficollis), což jsou druhy ohrožené. Zajímavý je výskyt netopýrů – v posledních letech zde bylo prokázáno 10 druhů. Nad Litovickým rybníkem tak loví např. netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

POZOROVÁNÍ

Pozorování: kachna divoká, káně lesní, poštolka obecná, strakapoud velký, volavka popelavá, střízlík obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, stehlík obecný, čížek lesní, červenka obecná, brhlík lesní

FOTOGRAFIE LOKALITY


Jiří Š.
Latest posts by Jiří Š. (see all)