Ruské vlaštovky z Prahy

posted in: Blog | 0

Havranům se říká různě, ale velice mě zaujal lidový název “ruské vlaštovky”. Je to zejména proto, že v zimě se k nám stahují havrani z východní a severovýchodní Evropy.

Podobně jako např. krkavec, kavka nebo vrána má i havran polní významné místo v lidové tvorbě. Již od dávných dob vystupuje v dobové literatuře a malířství. Obecně byl symbolem blížícího se zimního období, smybolem chudoby, smůly, zkázy. Podle jiných pověr havrani dokáží svým výrazným krákáním předpovědět déšť nebo blížící se smrt.


Jiří Š.