Zajímavosti

Cíle pro rok 2020

Stejně jako v předchozím roce, i v následujícím roce bychom se rádi zaměřili na pozorování ptáků a návštěvu nových lokalit. Než se zaměříme na nové cíle, dovolím si shrnout několik výsledků za rok 2019.

V roce 2019, tedy do dnešního dne, jsme navštívili 43 lokalit, více či méně rozlehlých, kde jsme pozorovali nejen ptáky. Mezi nejčastěji navštěvované lokality patřil Bohdanečský rybník a jeho nejbližší okolí, dále pak RN Slatina a lokalita V pískovně.

V přírodě jsme strávili hodně času, nicméně 53 dní bylo věnováno výhradně pozorování a fotografování ptáků.

Do dnešního dne se nám podařilo pozorovat 112 ptačích druhů, počítaje pouze a výhradně druhy, které jsme vědomě identifikovali a poznali ať již na místě, nebo z fotografií posléze.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že jsem nafotil přes 11.000 fotografií “surového” materiálu, který sloužil a slouží buď k prezentaci na internetu či v soutěžích, nebo jako náš osobní výukový materiál. Můžu říci, že jelikož byl rok 2019 naším prvním “birderským”, jsme s výsledky velmi spokojeni a těšíme se na další zážitky z přírody.

Proto jsme si pro rok 2020 stanovili několik cílů:


PTÁK ROKU

CÍL POZOROVÁNÍ

Sýkořice vousatá

Potápka černokrká

Bahňáci

Sovy

Vlha pestrá

FOTOGRAFICKÝ CÍL

Čejka chocholatá

CÍLOVÁ LOKALITA

Lednické rybníky

PP Osypané břehy

Jiří Š.
Latest posts by Jiří Š. (see all)