V Pískovně 26.10.

posted in: Blog | 0

Datum: 26.10.2019
Místo: V Pískovně
Lokalita: Zaplavený písník, mokřad, smíšený les
Počasí: Slunečno, bezvětří

Pozorování: ledňáček říční (cca. 4 pozorování), lyska černá (6 ad.), volavka popelavá (6 ad.), holub hřivnáč (1 juv.), racek chechtavý, konipas horský (2 ad.), sýkora modřinka, sýkora koňadra, straka obecná (10 ad.), slípka zelenonohá (6 ex.),  vodouš kropenatý (1 ex.), strakapoud velký (2 ad.), čírka obecná (4 ex.), sojka obecná (5 ex.), kormorán velký (1 ex.), káně lesní (1 ex.), bažant obecný (2 ex.), střízlík obecný (1 ex.), sýkora babka (1 ex.), bekasina otavní (1 ex.), hýl obecný (1 ex.), kachna divoká (10 ex.), potápka malá (2-3 ex.), poštolka obecná (1 ex.), 

Pzn.: Naše oblíbená lokalita. I tentokrát nás lokalita překvapila novými pozorováními, mezi které patřil střízlík obecný, sýkora babka a bekasina otavní. Jiří Š.