RN Slatina, Dubeč

posted in: Blog | 0

Datum: 20.10.2019
Místo: RN Slatina, Dubeč
Lokalita: Rybníky, louky, mokřiny, sad, pole
Počasí: Zataženo, mlžný opar, později slunečno, mírný vítr, teplota cca. 11 – 15 oC

Pozorování: Hohol severní, moták pochop, lyska černá, kormorán velký, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, labuť velká, potápka roháč, sýkora koňadra, sýkora modřinka, strnad obecný, lžíčák pestrý, volavka popelavá, volavka bílá, bažant obecný, konipas horský

Pzn.: V rámci lokality probíhal odchyt a kroužkování ptáků. Díky této činnosti jsme měli možnost vidět odchycenou bekasinu otavní, strnad rákosního, a další běžné ptáčky.Jiří Š.