Velký Tisý, Třeboňsko 19.-.23.9.

posted in: Blog | 0

Datum: 19.-23.9.2019
Místo: Oblast rybníka Velký Tisý, okolí, Třeboňsko
Lokalita: Rybníky, okolí rybníků, louky, listnatý porost, listnatý les, mokřady, 
Počasí: Slunečno

Pozorování: 

20.9. – Velký Tisý a okolní rybníky, rybník Rožmberk: Jespák obecný, orel mořský, potápka roháč, husa velká, labuť velká, polák velký, strakapoud velký, žluna zelená, sýkora modřinka, sýkora koňadra, kormorán velký, kachna divoká, racek chechtavý, káně lesní, brhlík lesní, volavka bílá, volavka popelavá, lyska černá, čejka obecná, sýkořice vousatá, sojka obecná, straka obecná, lžíčák pestrý, vrána obecná šedá, ledňáček říční, datel černý,

21.9. – soustava rybníku Naděje: ledňáček říční, labuť velká, kachna divoká, zrzohlávka rudozobá, slípka zelenonohá, lyska černá, strakapoud velký, potápka malá, kopřivka obecná, hvízdák eurasijský,

22.9. – rybník Láska a okolí: ledňáček říční 5 ex., potápka roháč 20 ex., potápka malá 6 ex.+, racek chechtavý 10 ex.+, konipas horský 2 ex., 

 Jiří Š.