RN Slatina, Dubeč

posted in: Blog | 0

Datum: 18.08.2019
Místo: RN Slatina, Dubeč
Lokalita: Rybníky, louky, mokřiny, sad, pole
Počasí: Slunečno, mírný vítr

Pozorování: lyska černá, holub hřivnáč, moták pochop, kachna divoká, potápka roháč, ťuhýk obecný, slípka zelenonohá

Pzn.:Jiří Š.