Bohdanečský rybník a okolí

posted in: Blog | 0

Datum: 10.08.2019
Místo: Bohdanečský rybník a okolí
Lokalita: Rybníky, louky, mokřiny, smíšený les
Počasí: Zataženo, mírný vítr

Pozorování: ledňáček říční, 2x volavka bílá, volavka popelavá, polák chocholačka, polák velký, lyska černá, labuť velká, potápka roháč, racek chechtavý, 3x jeřáb popelavý (+ hlasový projev), moták pochop, rákosník obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, kachna divoká, káně lesní, užovka obojková, husa velká, budníček??? (hlas podobný ledňáčkovi), kormorán velký

Pzn.:Jiří Š.