Bohdanečský rybník a okolí

posted in: Blog | 0

Datum: 22.07.2019
Místo: Bohdanečský rybník a okolí
Lokalita: Rybníky, louky, mokřiny, smíšený les
Počasí: Slunečno, mírný vítr

Pozorování: Lyska černá, potápka roháč, labuť velká, žluna zelená, konipas bílý, kachna divoká, polák velký, potápka malá, husice nilská, volavka bílá, volavka popelavá, racek chechtavý, užovka obojková, rákosník obecný, slípka zelenonohá, bílá mutace lysky černé, kormorán velký, jeřáb popelavý, čáp černý, káně lesní, moták pochop

Pzn.:Jiří Š.