Novozámecký rybník a okolí

Datum: 29.6.2019
Místo: Novozámecký rybník a okolí
Lokalita: Smíšený les, skály, louky, rybník, mokřiny
Počasí: Slunečno, mírný vítr

Pozorování: Husice nilská (+ 5ks housat), Žluva hajní, Strakapoud velký, Holub hřivnáč, Sýkora koňadra, Sýkora modřinka, Červenka obecná, Kos černý, Žluna zelená, Volavka bílá, Volavka popelavá, Racek chechtavý, Potápka roháč, Moták pochop, Rákosník obecný, Luňák červený (+ Daněk skvrnitý, Muflon obecný, Koza bezoárová)

Pzn.: Využili jsme knihu Kam za ptáky v České republice a vyrazili do lokality Novozámeckého rybníku a jeho okolí. Na cestě zpět nás cesta zavedla i k rybníku Břehyňskému.

Přírodní rezervace zahrnuje původní plochu Novozámeckého rybníka, která je dnes z velké části tvořena mokřady. Rybník byl založen zřejmě už na počátku 15. století, od 20. století je chráněn především kvůli výskytu až 220 druhů ptactva. Z chráněných ptáků zde můžete spatřit orla mořského, bukače velkého nebo jeřába popelavého. Mokřady a mělké vody vyhovují obojživelníkům, žijí zde například blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá. Na podmáčených loukách se daří květeně – roste zde ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový. Na vodě můžete nalézt stulík žlutý nebo leknín bělostný. (Zdroj: Wikipedie)Jiří Švestka

Nezávislý fotograf z Prahy, ovšem původem z ... Číst dále...

CzechEnglishGermanHungarianPolish