PR V pískovně

Poměrně velmi často navštěvuji lokalitu PR V pískovně. Jsou zde obvyklé druhy hnízdících ptáků, ale hlavním lákadlem je zde pár Ledňáčka říčního, který zde hnízdí.


Rok vyhlášení: 1988
Celková rozloha: 7.06 ha
Katastrální území: Dolní Počernice, Hostavice
Kategorie: přírodní rezervace
Ochranné pásmo: ochranné pásmo vyhlášené
Důvod ochrany: Mokřadní společenstva v zatopené pískovně. Významné hnízdiště ptactva.


Charakteristika území
Území přírodní rezervace je součástí České křídové tabule a je tvořeno převážně opukami a pískovci s řadou míst výskytu písníků, k nimž patří i ten zdejší. Písek se zde těžil od konce 19. stol. až do konce 50. let 20. stol. Pak byla pískovna postupně zaplavena a objevily se nálety dřevin, do pískovny byl později sveden přívod vody z upraveného Svépravického potoka. Zatopením odumřela část zdejších stromů, jejichž pařezy zde vidíme.
Vegetace a fauna
Zajímavé jsou výskyty některých druhů rostlin v území, jako je např. kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kamyšník přímořský nebo kakost měkký. Pozoruhodný je i výskyt 12 taxonů vrb, převládá však vrba bílá. Řada vrb ale i jiných dřevin je rozlomená, většina stromů ovšem regeneruje a pahýly poskytují velmi cenné prostředí pro různé druhy hmyzu.
Ze střevlíkovitých brouků, kterých se v území nachází 90 druhů, můžeme jmenovat např. nevšední druhy Lasiotrechus discus nebo Trechoblemus micros. Na rákosové porosty jsou vázaní vzácní motýli travařík velký či zdobníček rákosinový. Z vodních bezobratlých stojí za upozornění bahnitka hladká.
V přírodní rezervaci se vyskytují skokani zelení a hnědí a ropucha obecná. Dále hmyzožravci bělozubka šedá či rejsek obecný, ale i ondatra pižmová nebo lasice hranostaj. Běžně zde hnízdí kachna divoká a lyska černá, ale vyskytují se zde i moudivláček lužní, slípka zelenonohá, kalous ušatý, strnad luční, pěnice černohlavá, pokřovní a hnědokřídlá, budníček větší i menší a desítky dalších druhů. Narazit můžete i na atraktivního ledňáčka říčního.

(Text: www.praha-priroda.cz/, fotografie: autor)


Jiří Švestka

Nezávislý fotograf z Prahy, ovšem původem z ... Číst dále...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CzechEnglishGermanHungarianPolish