„Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a vše obnovující mocí.“


NEJNOVĚJŠÍ POZOROVÁNÍ

Nejnovější zajímavá pozorování z našich cest za přírodou a jejími živočichy.


NEJNOVĚJŠÍ ZÁZNAM TERÉNNÍHO DENÍKU

Z našich cest píšeme náš terénní deník o našich pozorováních a navštívených lokalitách.

Břevnovská klášterní zahrada, 4.,6.12. a 19.11.2019
Číst více...
Velký Tisý, Třeboňsko 21.-24.11.19
Číst více...
V Pískovně + Slatina 16.11.2019
Číst více...
Bohdanečský rybník 8.11.2019
Číst více...

VIDEO Z NAŠICH POZOROVÁNÍ

Pokud to okolnosti dovolí, točím i videa.